ரசம் செய்வது எப்படி

இந்த மாதிரி செய்தால் ரசம் பிடிக்காதுன்னு சொல்றவங்க கூட கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க!!!

பொதுவாக தமிழ்நாட்டின் உணவானது ரசம் இல்லாமல் முடிவடையாது. உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் போது ரசம் சாப்பிட்டு வர உடல் சோர்வு…