ரவை குலாப் ஜாமுன்

ரசித்து ரசித்து சாப்பிட சுட சுட ரவை குலாப் ஜாமுன்!!!

இந்திய இனிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, ஒருவரின் நினைவுக்கு வரும் முதல் விஷயங்களில் ஒன்று குலாப் ஜாமுன். சூடான குலாப் ஜமுன் சாப்பிடுவதை…