ரஷ்ய ராணுவப் பயிற்சி

சீனா கலந்துகொள்வதால் ரஷ்ய ராணுவப் பயிற்சியில் பங்கேற்க மறுப்பு..? இந்தியா அதிரடி முடிவு..!

இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே நடந்து வரும் மோதல்களுக்கு மத்தியில், தெற்கு ரஷ்யாவின் அஸ்ட்ராகான் பகுதியில் நடைபெறவிருக்கும் காவ்காஸ் -2020 பன்னாட்டு…