ராஜாஜி கொள்ளு பேரன்

‘கை’ கழுவிய ராஜாஜியின் வாரிசு.. அதிர்ச்சியில் காங்கிரஸ் : வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!!!

விடுதலை பேராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி, எழுத்தாளர் என பன்முகம் கொண்ட ராஜாஜி, இந்தியாவின் தலைமை ஆளுராக பணியாற்றியவர். மூதறிஞர் ராஜாஜியின்…