ராமநாதபுரம் மருத்துவக்கல்லூரி

தொடரும் சமஸ்கிருத சர்ச்சை…மதுரையை தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் மருத்துவக்கல்லூரியிலும் உறுதிமொழி : வைரலான வீடியோவால் சிக்கும் அடுத்த டீன்?

ராமநாதபுரம் மருத்துவ கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலும் சமஸ்கிருத உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டுள்ளதால் மீண்டும் சர்ச்சையாகியுள்ளது. ராமநாதபுரம் மருத்துவ கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலும்…