ராம்நாத் கோவிந்த்

ராமர் இல்லாமல் அயோத்தி இல்லை: குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பேச்சு…!

ராமர் இல்லாமல் அயோத்தி இல்லை என, குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தர…