ரியல்மீ X9

RealmeX9 | ரியல்மீ X9 ப்ரோ, ரியல்மீ ரேஸ் ப்ரோ: முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் வெளியானது

ரியல்மீ ரேஸ் மற்றும் ரியல்மீ X9 இன் புரோ பதிப்புகளில் ரியல்மீ வேலை செய்வதாக கூறப்படுகிறது. இப்போது, இரு சாதனங்களுடைய…