ரிவர்ஸ் இமேஜ் சர்ச்

உங்கள் ஸ்மார்ட் போன் அல்லது டெஸ்க்டாப்பில் ரிவர்ஸ் இமேஜ் சர்ச் செய்வது எப்படி???

தலைகீழ் பட தேடல் அல்லது ரிவர்ஸ் இமேஜ் சர்ச் (Reverse Image Search) என்பது ஒரு நுட்பமாகும், இது வார்த்தைகளுக்கு…