ரீ ரிலீஸ்

ரீ ரிலீஸ் ஆனது தல – தளபதியின் ராஜாவின் பார்வையிலே : போஸ்டர் யுத்தம் நடத்திய ரசிகர்கள்… தனியார் திரையரங்கன் ஆச்சரியமான செயல்!!

இப்படியும் எல்லோரும் காம்பரமேஷன் ஆகிட்டா ? பிரச்சினை இல்லாம இருக்கும் ? கரூரில் தலையா ? தளபதியா ? துணிவா…