ருப்சி விமான நிலையம்

உதான் திட்டத்தின் கீழ் 37 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் விமான சேவை..! 2 ஆம் உலகப்போர் காலத்து விமான நிலையம் அசாமில் மறுகட்டமைப்பு..!

1984’ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்படாமல் இருந்த அசாமின் இரண்டாம் உலகப் போர் காலத்து ருப்சி விமான நிலையம் இன்று மீண்டும் ஃப்ளைபிக் விமானத்தின்…