ரேஷ்மா

“மாம்பழமாம், மாம்பழம், மல்கோவா மாம்பழம்”- Serial நடிகை ரேஷ்மாவின் HOT Photos !

“வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன்” என்ற படத்தில் ‘புஷ்பா’ என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் ரேஷ்மா அவர்கள் முதன் முதலாக சினிமா உலகிற்கு…

“சீக்கிரம் பார்த்துக்கங்க, அப்புறம் திரும்பிடுவாங்க”- Serial நடிகை ரேஷ்மாவின் HOT Video !

“வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன்” என்ற படத்தில் ‘புஷ்பா’ என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் ரேஷ்மா அவர்கள் முதன் முதலாக சினிமா உலகிற்கு…

“நான் ஆளான தாமரை”- Serial நடிகை ரேஷ்மாவின் HOT Photos !

“வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன்” என்ற படத்தில் ‘புஷ்பா’ என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் ரேஷ்மா அவர்கள் முதன் முதலாக சினிமா உலகிற்கு…