லஞ்ச ஒழிப்பு

லஞ்ச ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு : மாநகராட்சி ஆணையர் துவக்கி வைத்தார்!!

கோவை : “விழிப்பான இந்தியா” “செழிப்பான இந்தியா” என்ற பெயரில் லஞ்ச விழுப்புணர்வு வாரம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. லஞ்ச ஒழிப்பு…