வங்கி லாக்கர்

லாக்கரிலிருந்த பணத்தை “ஏப்பம்” விட்ட கரையான்… எவ்வளவு தெரியுமா?

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, வங்கி லாக்கரில் வைத்திருந்த பணத்தை கரையான்கள் தின்ற சம்பவம், பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளதோடு மட்டுமல்லாது, இந்த…