வனப்பகுதியில் மரங்கள் வெட்டி கடத்த படுகிறதா

வனப்பகுதியில் மரங்கள் வெட்டி கடத்த படுகிறதா…??? சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி…!!!

திண்டுக்கல்: அரசு அனுமதியின்றி சிறுமலை வனப்பகுதிகளில் மரங்கள் வெட்டி கடத்த படுகிறதா அல்லது அரசு அனுமதி கொடுத்து மரங்கள் வெட்டப்பட்ட…