வன்கொடுமை ஆகாது

மனைவியுடன் கட்டாய பாலியல் உறவு வைத்தால் அது வன்கொடுமை இல்லை : நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!!

மனைவியுடன் கணவன்மார்கள் கட்டாய பாலியல் உறவு வைத்தால் அதது பாலியல் வன்கொடுமை ஆகாது என சத்தீஸ்கர் நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பை…