வன்னியர் சமூகத்திற்கு இட ஒதுக்கீடு

வன்னியர் சமூகத்திற்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு 115 ஜாதிய சமூக அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு கடும் எதிர்ப்பு

மதுரை: மதுரையில் தனியார் அரங்கில் நடைபெற்ற MBC/ DNT சமூகங்களின் 115 ஜாதிய சமூகநீதி கூட்டமைப்பு சார்பாக ஆலோசனை கூட்டம்…