வரைவு அறிக்கை

விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம்..! வரைவு அறிக்கையை வெளியிட்டது மத்திய அரசு..!

நாட்டில் பறவைக் காய்ச்சல் விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து புதிய வரைவு  மத்திய…

தேசிய டிஜிட்டல் சுகாதாரத் திட்டம்..! தரவு பாதுகாப்பிற்கான வரைவு அறிக்கை வெளியீடு..!

தேசிய டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் (என்.டி.எச்.எம்) திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர்களின் உடல்நலம் தொடர்பான தகவல்களின் ரகசியத்தன்மையைப் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து…