வலது பக்க மார்பில் வலி

உங்களுக்கு வலது பக்க மார்பில் வலி இருக்கா… அதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க!!!

வலதுபுறத்தில் மார்பு வலி பல காரணங்களால் ஏற்படலாம். இது நம் இதயத்துடன் தொடர்பு கொண்டது அல்ல. எனவே, இது பொதுவாக…