வலி நிவாரணி

வலி நிவாரணி மருந்துகளை சிந்திக்காமல் உட்கொள்வது உங்கள் சிரமங்களை அதிகரிக்கும்

தலைவலி அல்லது முதுகுவலி போன்ற பிரச்சினைகளில் சிந்திக்காமல் வலி நிவாரணிகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆபத்தானது என்று…