வலி

இந்த வலியை மட்டும் அவ்வளவு லேசாக விட்டு விடாதீர்கள்…பிறகு ஆபத்து தான்!!!

முடங்கிப்போன மூட்டுகளால் உங்கள் அன்றாட  நடவடிக்கைகளை நீங்கள் செய்ய முடியவில்லையா? உங்கள் மூட்டுகள் பெரும்பாலும் வீங்கியிருக்கிறதா? மூட்டுகளில் ஏற்படும் வலி…

சிறுநீர் கழிக்கும் போது உங்களுக்கு தாங்க முடியாத வலி இருந்தா இந்த எளிய பாட்டி வைத்தியத்தை செய்து பாருங்க!!!

சிறுநீர்ப்பை என்பது  அடிவயிற்றின் கீழ் உள்ள ஒரு வெற்று உறுப்பு ஆகும். இது சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீரை சிறுநீர்க்குழாய் வழியாக வெளியேற்றுவதற்கு…