வாக்குச்சாவடி அதிகரிப்பு

மதுரையில் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அதிகரிப்பு : வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு!!

மதுரை : வாக்களிக்கும் முறை குறித்து வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற…