வாக்குச் சாவடி

வாக்களிக்க இனி வாக்குச் சாவடிக்கே செல்லத் தேவையில்லை..? புதிய தொழில்நுட்பத்தைக் கையிலெடுக்கும் தேர்தல் ஆணையம்..!

வாக்காளர்கள் வாக்குச் சாவடிக்கு செல்லாமல் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வாக்களிக்கும் வசதிக்கான சோதனைகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர்…