வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பும் பணி துவக்கம்

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பும் பணி துவக்கம்

கோவை: கோவையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பும் பணி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு…