வாட்டர் ஆப்பிள்

விவசாயியாக மாறி அசத்தும் ஆசிரியர் : வாட்டர் ஆப்பிள் சாகுபடி செய்து வருடத்திற்கு ரூ.2 லட்சம் ஈட்டும் ஆச்சரியம்!!

தருமபுரி : வாட்டர் ஆப்பிள் சாகுபடி செய்து வருடத்திற்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்து அசத்தும் ஆசிரியரின் செயல் ஆச்சரியத்தை…