வாரத்துக்கு ஒருநாள் மதுபானம் இலவசம்

வாரத்துக்கு ஒருநாள் மதுபானம் இலவசம்: மது விற்பனையை அதிகரிக்க அரசு திட்டம்

கொரோனாவால் குறைந்த மதுபான விற்பனையை அதிகரிக்க தெலுங்கானாவில் வாரத்துக்கு ஒருநாள் மதுபானம் இலவசமாக வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கொரோனாவால் குறைந்த…