விசாரணை அதிகாரி மாற்றம்

சிவசங்கர் பாபா வழக்கில் திடீர் திருப்பம் : விசாரணை அதிகாரி மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?

பாலியல் வழக்கில் கைதான சிவசங்கர் பாபா மீதான வழக்கில் விசாரணை அதிகாரி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். சுஷில் ஹரி பள்ளி நிறுவனர்…