விஜய பிரபாகர்

மதிமுக, தேமுதிகவில் வரிசை கட்டும் வாரிசுகள் : கட்சியில் சலசலப்பு

குடும்ப அரசியல், வாரிசு அரசியல் என்பது இப்போது எல்லா கட்சிகளிலும் நாடு முழுவதும் காணப்படும் சர்வ சாதாரண காட்சிகளில் ஒன்றாகிவிட்டது….