விண்கல் பொழிவு

மீண்டும் வந்துவிட்டது விண்கல் பொழிவு…. இதன் நேரடி ஒளிபரப்பை காண உங்களுக்கு வாய்ப்பு!!!

வானத்தில் ஏதேனும் அதிசயம் நிகழுமா என காத்திருக்கும் ஆர்வலர்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக நமது சூரிய மண்டலத்திலிருந்து பெர்சீட் விண்கல் மழை…