விண்வெளி

விண்வெளியில் நாடுகள் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்..! சர்வதேச நாடுகளுக்கு ரஷ்யா அழைப்பு..!

எந்தவொரு ஆயுதங்களையும் விண்வெளியில் பயன்படுத்துவதை தடைசெய்யும் வகையில் சட்டபூர்வமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் சர்வதேச கட்டமைப்பை உருவாக்குவது குறித்த பேச்சுவார்த்தைக்கு ரஷ்யா அழைப்பு…

மாபெரும் குப்பை கிடங்காக மாறி வரும் விண்வெளி… இதற்கு தீர்வு தான் என்ன??

ஒரு புதிய ஆராய்ச்சியின் படி, இறந்த மற்றும் செயலிழந்த செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்கலங்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகளின் பல்வேறு பொருட்களின் காரணமாக…