வினோத மீன் விபத்து

மீன் முள் தொண்டையில் சிக்கும்.. மீனே சிக்கினால் இது தான் நடக்கும்! எவ்வளவு பெரிய மீன் தெரியுமா?

வினோத மீன் விபத்து ஒன்றில் 7 இன்ச் நீளமுள்ள பெரிய மீன் ஒன்று மனிதனின் தொண்டையில் சிக்கி கொண்டது. டாக்டர்…