விமான போக்குவரத்து

அக்னிபாத் திட்டத்தில் இணையும் வீரர்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகள் : இந்த துறையிலும் முன்னுரிமையா? மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு!!

விமான போக்குவரத்துத் துறையில் அக்னிபத் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். விமானப் போக்குவரத்து துறையில் அக்னிபத்…