விவசாயி அய்யாக்கண்ணு

நான் தற்கொலை செய்தால் விவசாய தலைவர் அய்யாக்கண்ணும், அரசு அதிகாரிகளும் தான் பொறுப்பு : பெண் பரபரப்பு புகார்!!

திருச்சி : நான் தற்கொலை செய்து கொண்டால் விவசாய தலைவர் அய்யாக்கண்ணு, அரசு அதிகாரிகள் தான் பொறுப்பு என பெண்…