வீடுகள் மற்றும் சாலைகள் சேதம்

உத்தரகண்டில் மீண்டும் சோகம்..! மேக வெடிப்பால் வீடுகள் மற்றும் சாலைகள் சேதம்..!

உத்தரகண்டின் தெஹ்ரி மாவட்டத்தின் தேவ்பிரயாக் பகுதியில் இன்று ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பால் பல வீடுகள் மற்றும் கடைகள் சேதமடைந்தன. எனினும் இதனால் ஏற்பட்ட…