வீட்டில் ஆளில்லாதப்போ கடாயில் வெந்த சிக்கன்

வீட்டில் ஆளில்லாதப்போ கடாயில் வெந்த சிக்கன்! இருக்கு… டுவிஸ்ட் இருக்கு…

வெளியே சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய ஆஸ்திரேலிய இல்லத்தரசி ஒருவர், தனது வீட்டு கடாயில் சிக்கன் வெந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு உறைந்து…