வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்கள்

நிர்வாணமாக வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்கள்: ஒரு மணி நேரத்திற்கு எவ்வளவு கட்டணம் தெரியுமா?…

உலகம் முழுவதும் வீட்டு வேலைகளுக்கான வேலையாட்களை நியமிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. குறிப்பாகப் பெருநகரங்களில், கணவன் – மனைவி என இருவரும்…