வுகணை வான் பாதுகாப்பு

எல்லையில் ஏவுகணை வான் பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு..! சீனாவின் தொடரும் அடாவடி..!

லடாக்கில் சீனா மேற்கொள்ளும் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள், சீனா இந்தியாவுடனான எல்லை பதட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான மனநிலையை கொண்டிருக்கவில்லை என்பதையும், எல்லைப் பிராந்தியங்களில் தனது…