வெங்காயத்தாள்

வெங்காயத்தாள் நாட்டுக்கோழிக்கறி உங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சு அசத்த கத்துக்கலாம் வாங்க | Scallion Chicken Recipe

வெங்காயம் பயிர் செய்து தூர் விட்டு வளர்ந்த பிறகு, வெங்காயத்தாள் பெரியதாக வளரும். பூப்பூக்கும் இளம்பருவத்தில் வெங்காயத்தாளை பொரியல் செய்து…