வெஜிடபிள் பிரியாணி

ருசியான கம கம வெஜிடபிள் பிரியாணி!!!

அட்டகாசமான வெஜிடபிள் பிரியாணியை வீட்டில் இருக்கக் கூடிய பொருட்களைக் கொண்டு இன்று நாம் செய்யப் போகிறோம். அதனை எப்படி செய்வது…