வெள்ளி நாணயம்

சூரியன், விலங்குகளின் உருவங்களுடன் சதுர வடிவ வெள்ளி நாணயம்: கீழடி அகழாய்வில் கண்டெடுப்பு..!!

சிவகங்கை: கீழடியில் நடைபெற்று வரும் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் சூரியன், நிலா, விலங்குகளின் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட சதுர வடிவ வெள்ளி…