வேட்டைக்காரர்கள்

குட்டிகளை பிடிக்க முயன்ற வேட்டைக்காரர்கள்! தாய் சிங்கம் சும்மா விடுமா?

தனது குட்டிகளை வலை வைத்து பிடிக்க முயன்ற வேட்டைக்காரர்களை, தாய் சிங்கம் தாக்கிய சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்துள்ளது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…