வேப்பம் பட்டை பொடி

பல் போனால் சொல் போகும்… தாங்க முடியாத பல் வலியால் அவஸ்தையா?

பண்டைய காலத்திலிருந்தே இந்தியா மூலிகைகள் மற்றும் மருந்துகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தியாவில் மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட பல மரங்களும் தாவரங்களும் உள்ளன….