வேளாளர் பெயரை வழங்க எதிர்ப்பு

வேளாளர் என்ற பெயரை மாற்று சமூகத்திற்கு வழங்க எதிர்ப்பு : கோவையில் ஆர்ப்பாட்டம்!!

கோவை : வேளாளர் சமுதாயத்தின் பெயரை மாற்று சமுதாயத்தினருக்கு வழங்கக்கூடாது என்று கோரி கோவையில் நான்கு திசை வேளாளர்கள் சங்கத்தை…