வைரலாகும் கடிதம்

‘கைலாசா‘ நாட்டு பெண்களை திருமணம் செய்து வையுங்கள் : 90ஸ் கிட்ஸ் நித்திக்கு கடிதம்!!

திருமணத்துக்கு பெண் கிடைக்காமல் மனஉளைச்சலில் உள்ள எங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று நித்யானந்தாவுக்கு 90ஸ் கிட்ஸ் பிறந்தவர்கள்…