வைரலாகும் போட்டோ

நாய்க்குட்டிக்கு வந்த வாழ்வை பாருங்க – வைரலாகும் போட்டோ

நாய்க்குட்டிக்கு, அதன் உரிமையாளர் கேரள தேசத்தின் பாரம்பரிய ஆடை அலங்காரம் செய்து, அதற்கு விருந்து படைப்பது போன்று வெளியிட்டுள்ள போட்டோ,…