ஸ்டார்ட்அப் ப்ளூஷிஃப்ட்

பயோ எரிபொருள் மூலம் இயங்கும் ராக்கெட் ஏவுதல் வெற்றி..! வரலாறு படைத்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்..!

அமெரிக்காவின் மைனே மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான ப்ளூஷிஃப்ட் ஏரோஸ்பேஸ், ஜனவரி 31’ஆம் தேதி முதன்முதலில் பயோ எரிபொருள் மூலம்…