ஸ்டீராய்டு நுகர்வு

ஸ்டீராய்டு நுகர்வு அதிகரிப்பதால் உயிர் இழப்பு ஏற்படுகிறது, ஏன் தெரியுமா?

மக்களிடையே உடற்பயிற்சியை ஊக்குவிப்பதோடு, இயற்கைக்கு மாறான தயாரிப்புகளான ஸ்டெராய்டுகள் மற்றும் புரதச் சத்துகளும் பிரபலமாகிவிட்டன, அவை மக்கள் தசையை வேகமாக…