ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம்

செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனிதர்களை அழைத்துச் செல்லும் திட்டத்திற்கு பின்னடைவு: வெடித்து சிதறிய ஸ்டார்ஷிப் ராக்கெட்…!!

வாஷிங்டன்: செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனிதர்களை அழைத்துச் செல்வதற்காக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள பிரமாண்ட ராக்கெட்டான ஸ்டார்ஷிப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு…

வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் டிராகன் விண்கலம்…!!

கேப் கனவெரல்: அமெரிக்காவின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் டிராகன் விண்கலம், 4 விண்வெளி வீரர்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. விண்வெளியில்…