ஸ்ரேயா ஷர்மா

“உன் வயசுக்கு இந்த Glamour கொஞ்சம் Over மா..” ஸ்ரேயா ஷர்மா Hot !

2006-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா ஜோதிகா கடைசியாக நடித்த சில்லுனு ஒரு காதல் படத்தையும், அந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களையும் மறப்பதற்கு…

திரண்டு நிற்கும் அழகு.. ரசிகர்களை வியக்க வைக்கும் ஸ்ரேயா ஷர்மா போட்டோஸ்

2006-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா ஜோதிகா கடைசியாக நடித்த சில்லுனு ஒரு காதல் படத்தையும், அந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களையும் மறப்பதற்கு…

இது பெரிய வளர்ச்சி, முரட்டு கவர்ச்சி..! ஸ்ரேயா ஷர்மா க்ளிக்ஸ்

2006-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா ஜோதிகா கடைசியாக நடித்த சில்லுனு ஒரு காதல் படத்தையும், அந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களையும் மறப்பதற்கு…

”தில் இருந்தா உன்னோட Hot போட்டோவ அனுப்பு..” – கடுப்பான ஸ்ரேயா ஷர்மா..!

2006-ஆம் ஆண்டில் சூர்யா ஜோதிகா கடைசியாக நடித்த சில்லுனு ஒரு காதல் படத்தையும், அந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களையும் மறப்பதற்கு…