ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட்

ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் மளிகை விநியோகம் இந்தியாவில் தொடக்கம் | முழு விவரம் அறிக

ஸ்விக்கி இன்று தனது புதிய மளிகை விநியோக சேவையை ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் (Swiggy Instamart) என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்துள்ளது….