ஸ்வேதா பண்டேகர்

சொட்ட சொட்ட நினைந்து பிதுங்கிய இடுப்போடு கட்டுக்கடங்கா கவர்ச்சி காட்டிய சீரியல் நடிகை !

தனது ஆரம்பகாலத்தில் சினிமா நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சீரியலில் நடிக்க வந்தவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த பட்டியலில் நடிகை…

பிதுங்கிய இடுப்போடு கட்டுக்கடங்கா கவர்ச்சி காட்டிய சீரியல் நடிகை – ரசிகர்கள் ஷாக்..!

தனது ஆரம்பகாலத்தில் சினிமா நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சீரியலில் நடிக்க வந்தவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த பட்டியலில் நடிகை…